chinas social system,  digital markedsføring,  teknologi,  teknologisk utvikling

Hvilke konsekvenser får den teknologiske utviklingen?

Teknologien er i stadig utvikling, det vet vi alle. Men vet vi i hvor stor grad denne utviklingen og endringen forekommer, og hvor omfattende det hele er?

Teknologien skyter fart, og Kina er i forspranget med det meste av det som foregår innenfor den teknologiske utviklingen. Flere av oss vanlige nordmenn vet ikke hvor fort dette skjer, og at teknologien om ikke lenge vil ha en enda større påvirkning på våre liv enn det allerede har. Min foreleser i digital markedsføring, Arne Krokan, sa noe interessant på siste forelesning: «man vil sannsynligvis se mer endring de neste 10 årene enn det som har vært de siste 100 årene». Dette er spennende og skremmende på samme tid. For hva har skjedd innen 10 år, og hva blir det neste?

Har du jobb i fremtiden?

Kunstig intelligens er i sterk vekst og har kommet langt de siste årene. Vi kan finne både positive og negative konsekvenser ved dette. Kunstig intelligens kan føre til et mer effektivisert samfunn, færre menneskelige feil og mer automatikk. Samtidig står vi ovenfor en rekke utfordringer når det gjelder kunstig intelligens som jeg tror det er en fordel å se på, og finne en løsning på, før det er for sent.

Kunstig intelligens består av algoritmer og dataprogrammer som er i stand til å ta beslutninger selv. En stor del av den kunstige intelligensen handler om å lære opp maskiner til å gjenkjenne mønstre og historiske data for å kunne ta disse beslutningene og vurderingene. Grunnet kunstig intelligens objektivitet tar det ofte mer korrekte beslutninger enn hva mennesket, som blir påvirket av erfaringer og kunnskapsnivå, gjør. En konsekvens av dette vil kunne bli mindre arbeidsplasser i verden, og i Norge. Mennesker blir byttet ut med roboter som er mer effektive, mer korrekte og som har større kapasitet.Vi er i daglig kontakt med kunstig intelligens uten å tenke over det, og kanskje også uten å vite det. Alan Turing mente at om man ikke kan skille mellom et menneske og en datamaskin når man kommuniserer, vil det være en bra kunstig intelligens. Det finnes en test fra New York Times hvor man skal gjette forskjellen mellom sitater som enten er skrevet av et menneske eller av kunstig intelligens. Dette er ikke enkelt, og det er nemlig det som er i ferd med å skje: vi klarer ikke å skille mellom mennesket og kunstig intelligens. Dette kan vi finne eksempel på når vi blant annet chatter med kundeservice eller sender inn et søknadsskjema på nett.

Én konsekvens av den stadige utviklingen av kunstig intelligens vil kunne være færre arbeidsplasser. Flere yrker enn man kan tenke seg til står i fare for å bli erstattet av kunstig intelligens. Du trodde kanskje læreryrke var en sikker retning å ta, men lærere er i dag også i ferd med å bli byttet ut med kunstig intelligens. Vi ser allerede eksempler på barn som lærer via nettbrett og spill i skolen. Dermed vil det være nødvendig å se på alternativt arbeid og hvilke yrker som blir aktuelle for fremtiden. Utviklingen skjer i rekordfart, og jo tidligere man begynner å finne løsninger på de fremtidige utfordringene ved kunstig intelligens, jo mer rustet, og jo flere fordeler vil vi få ut av dette. Skal du sikre deg en jobb for fremtiden er nok en utdanning innenfor IT og programmering en smart vei å gå.

Hvem eier deg om noen år?

Har du en telefon i dag blir du overvåket. Den vet hvor du befinner deg til enhver tid, den vet hva du søker etter på nettet, hvem du ringer og hvilke interesser du har. Den vet også hvor du bor, hvor du skal og hvor du har vært. Vi blir hele tiden overvåket av de store selskapene som eier blant annet din mobil, som Apple. Den teknologiske utviklingen gjør at de største selskapene kjøper opp andre firma som har informasjon om deg, og sitter til slutt med enormt mye informasjon om hver enkelt person. Disse aktørene vet sannsynligvis mer om deg enn du aner. Hvor ofte leser du vilkårene når du skal godkjenne noe? Man tenker ikke over alt man gir dem tilgang til. I fremtiden vil det kunne bli mer av denne overvåkningen og større muligheter for manipulasjon da selskapene vet hvordan de skal tilpasse sitt innhold til hvert enkelt individ.

Kina er også her i forspranget fra resten av verden. De har videokameraer som gjenkjenner deg til enhver tid, de vet hvem du er og hvor du er. Mange kinesere blir mer eller mindre overvåket døgnet rundt, og mange mener Kina bruker teknologien til å styre befolkningen. I 2020 har Kina som mål at hele landets befolkning skal være med i et såkalt Social System. Et system hvor man rangerer mennesker, for ut i fra deres poengsum å forstå hvordan de skal bli behandlet i samfunnet. Har du en god score vil du kunne oppnå fordeler i samfunnet. For å få dette må du oppføre deg bra, gjerne ha en god utdanning og jobb. Det er også en fordel å ha venner med høy score, og er du en forelder med dette vil barnet ditt ha større sjans til å begynne på de mest prestisjefylte skolene. Har du dårlig score som et resultat av blant annet dårlig oppførsel eller utøvelse av kriminelle handlinger, vil du kunne miste muligheten til å ta tog, reise, bo på hoteller – ikke minst vil folk kunne se ned på deg, for hvem som helst kan finne og se din score. Flere mener dette vil bli et klasseskille, men samtidig er det kinesere som mener dette fører til noe positivt: bedre oppførsel i samfunnet. Samtidig kan man her stille seg spørsmålet om kineserne faktisk mener dette er bra, eller om de kun kommer med denne uttalelsen for å få bedre eller opprettholde sin score.

Det etiske kan dras inn i denne sammenheng. Teknologien blir mer og mer avansert, og hva vil da komme til å skje med personvernet? Hva kan teknologien ha å si for våre private liv i fremtiden? Følger resten av verden i Kinas fotspor vil også vi komme til å havne i et slikt system om noen år. Hvem vet, kanskje Kina allerede overvåker oss?

Fare på ferde?

En annen konsekvens av den teknologiske og digitaliserte utviklingen er 3D-printing. Flymotorer, hus og mat vil i fremtiden kunne bli 3D-printet. Mye av dette gjøres allerede nå. Hvilke konsekvenser vil dette ha for samfunnet og for økonomien? Vil samfunnet i det hele tatt gå rundt om alle kan ha en egen 3D-printer hjemme i sin egen stue? Hva skjer når folk 3D-printer våpen? Dette er noe man bør begynne å gruble over allerede nå, før det er for sent.

Vi kan ikke overse eller late som vi ikke kommer til å bli påvirket av denne utviklingen. Vi kan heller ikke lukke øyne og ører for de konsekvensene dette vil medføre. Vi må se på de mulighetene den teknologiske utviklingen gir oss, men også prøve å kartlegge hvordan man skal håndtere utfordringene. En ting er sikkert: vi må henge med, for dette er det som kommer til å skje – og det skjer fort!

3 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *