delingstjenester,  delingsøkonomi,  digital markedsføring,  teknologi,  teknologisk utvikling

UBER OG DELINGSØKONOMI

Delingsøkonomi – hva vil det si å dele?

Når vi deler gir vi andre tilgang til noe. Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper. Delingsøkonomi er noe som blir mer og mer populært, og vi ser eksempler på dette med Airbnb, hvor private kan leie ut boligen sin til andre privatpersoner.

Når de digitale tjenestene tar hånd om alt det praktiske, blir transaksjonskostnadene lave. Delingsøkonomi gir også nettverkseffekter som kan bidra til at delte tjenester spres raskt, samtidig som det skaper nye fordeler for brukerne (Krokan, 2013, 127). Jo flere som er en del av et nettverk, jo flere fordeler oppnår de som er i dette nettverket. Men når delingstjenestene blir stadig mer utbredt og foregår mer og mer på de digitale plattformene dukker det også opp utfordringer. Uber er en av delingstjenestene som har vært mye diskutert her i Norge.

Uber som delingstjeneste – bra eller dårlig?

Sjefen for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen sier til et intervju med E24 at delingsøkonomi kan ha stor betydning for Norge både nå og i fremtiden. Han mener at nettverkene og den tilliten befolkningen har vil gjøre at ting ligger til rette for delingsøkonomi, og mener potensialet til å utvikle og ta i bruk nye ting er stort. Samtidig som sjefen for Uber i Norge ikke tvilsomt er for denne delingsøkonomien og delingstjenestene, er det strenge regler og krav for det å drive med akkurat det Uber driver med; passasjertransport. For å holde på med dette må man i Norge ha noe som kalles for løyve. Norge.no beskriver løyve som en godkjenning fra myndighetene om at man oppfyller kravene til å drive med transportvirksomhet. Et løyve gir personen en markedsadgang, altså mulighet til å drive med dette. Det er her Uber motstrider kravene for denne type virksomhet.

Uber og delingsøkonomi

Hvem som helst kan bli Ubersjåfør, og som Carl Edvart Endresen sier handler disse delingstjenestene i stor grad om tillit: «nordmenn har høy tillit til befolkningen». Som Arne Krokan skriver i boka Nettverksøkonomi er nøkkelen til å ville dele det at man har tillit til dem som får tilgang til våre ressurser. Dette er noe som skapes gjennom økt åpenhet om tidligere transaksjoner, der en persons rykte kan forvaltes av en tredjepart i nettverkstjenester (Krokan, 2013, 129). Uber har i dag et slikt system hvor man må gi en rating score til sjåføren etter hver gang man benytter seg av denne tjenesten. Dette gir en trygghet til alle som er med i nettverket til Uber, og er med på å skape nettverkseffekter. Ikke bare skaper det nettverkseffekter og tillit, det senker også transaksjonskostnadene. Derimot kan man stille spørsmål om Ubers delingstjeneste – sjåførene er kun midlertidig ansatt, de kan jobbe når de vil, men jobben er svært uforutsigbar. Vil dette kunne ha en negativ konsekvens for dem som jobber der og for deres økonomi?

Teknologien endrer arbeidsprosesser, og utviklingen gjør at vi blant annet må tenke på nye måter. Delingstjenester er i mange sammenhenger en fordel, men samtidig ser man utfordringer med denne type forretningsmodell. Uansett må vi innse det faktum at : delingsøkonomi vil være en del av fremtiden.

Hva tenker du om delingstjenester? Og burde Uber bli lovlig i Norge?

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *